Sık Sorulan Sorular

Farabi Değişim Programı ile ilgili aklınıza takılan soruların cevapları burada. Sorunuza cevap bulamadaysınız lütfen bize yazın.

Soru Cevap
Farabi Değişim Programından öğretim görevlileri yaralanabiliyor mu? Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.
Farabi Değişim Programından araştırma görevlileri yaralanabiliyor mu? Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.
Yüksek teknoloji enstitüleri programdan faydalanabilirler mi? Evet.
Polis akademileri ve harp okulları programdan faydalanabilirler mi? Hayır.
Post-doktora çalışmaları için programdan faydalanılabilir mi? Hayır.
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan faydalanabilirler mi? Evet.
Yüksek lisans öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanabilirler mi? Hayır.
Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi? Evet.
Açıköğretim öğrencisi Farabi Değişim Programından yararlanabiliyor mu? Açıköğretim öğrencileri bu programdan yararlanamaz.
Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi? Evet.
Farabi Değişim Programı Vakıf üniversitelerini kapsamakta mıdır? Vakıf üniversiteleri ile yapılan değişim, YÖK'ün aldığı 03.08.2016 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla belirsiz bir süreye kadar durdurulmuştur.
Vakıf üniversiteleri program için YÖK’ten ödenek alabilecekler mi? Hayır.
Vakıf üniversitesi öğrencileri devlet üniversitelerine gidebilecekler mi? Hayır.
Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler mi? Hayır.
Vakıf üniversitesi öğrencileri Farabi programından burs alabilecekler midir? Hayır.
Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi? Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir.
İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi? İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.
Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dâhil midir? Hayır.
Üniversiteler programa nasıl dâhil olurlar? Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.
Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir? Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.
Değişime ilişkin olarak protokol imzalanan her üniversite için ayrı kontenjan oluşturmak gerekmekte midir? Evet.
Öğrenci başvurularını kabul etmek için gönderici üniversitenin neler yapması gerekmektedir? Öğrenci başvurusu kabul edebilmek için üniversitelerin öncelikle Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri kurmaları ve Koordinatör belirlemeleri gerekmektedir. Diğer üniversiteler ile protokol imzaladıktan sonra başvuruları alabilirler.
Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri üniversite bazında bir tane mi olacak yoksa fakülte, enstitü, vb. gibi yerlerde ayrı birimler mi açılacak? Yüksek öğretim kurumlarında sadece bir tane Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi oluşturulur. Kurumlar birim ofislerini ihtiyaç duyuyorlarsa istedikleri kadar oluşturabilirler.
Öğrenciler değişimden faydalanabilmek için kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri mi seçmek zorundadırlar? Evet.
Protokollere gerekli görüldüğünde madde eklenebilir mi? Hayır.
Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK’e gönderilecek midir? Evet.
Gönderilecek kişi sayısında sınırlama var mıdır? Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir.
Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak? Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır.
Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak? Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.
Üniversiteden herhangi bir birim değişime katılmak istemeyebilir mi? Yoksa tüm birimler protokolde yer almak zorunda mı? Programa katılım gönüllük esasına dayalıdır.
Öğrenci değişimdeki üniversitedeyken atılmayı gerektirecek bir suç işlerse cezalandırma ne yolla yapılacak? Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır.
Birimlerde işbirliği yapıp kontenjanları belirlendikten sonra birimlerden herhangi birinin kontenjandaki sayı doğrultusunda olacak talebi geri çevirebilir mi veya yapılan işbirliği sadece o dönem için mi geçerli olacak? Kurumların kendi uygulamaları ve karşılıklı anlaşmaları esastır.
Farabi Değişim Programı web sitesinde yayınlanan, belgeleri doldururken aynı formata uyma zorunluluğu var mı? Evet. Sadece kurum logolarınızı ekleyebilirsiniz.
Protokoller bütün üniversiteyi kapsamak zorunda mıdır? Hayır. Belirli fakülteler ve bölümler için protokol imzalanabilir.
Üniversitenin protokol imzalamadığı bir üniversiteye şahsen başvuru yapılabilir mi? Hayır.
Öğrenci olarak gittiğimiz üniversitede alttan ders alabiliyor muyuz? Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.
15 Mart a kadar olan öğrenci değişim ilanlarına başvuran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın 2.dönemi gidebilirler mi? Hayır.
Bizde geçme notu 60’dır ve bizim not sistemimizde 2.0/4 = 60-64 e tekabül ederken YÖK te 2,0/4 = 53,33 e karşılık gelmektedir. Bu problem oluşturur mu? YÖK kararları esas alınır.
Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan bir öğrenci, mazereti sona erdikten sonra programın hangi aşamasından ve hangi kurumdan faydalanabilecek? Sınavlar başlamamışsa, öğrenci Farabi programına devam edebilir.
Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi? Bunun bir sınırı olacak mı? Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.
Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayabilir mi? Hayır.
Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır? Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.
Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrenci gideceği kurumun bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek mi? Öğrenci daimi kaldığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yurt parasını yatıracak mı? Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Şu an itibariyle herhangi bir barınma imkânı sözkonusu değildir.
Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde 2 dönemliğine gidebilirler mi? Evet gidebilirler.
Farabi Değişim öğrencisi programın hangi aşamasında mazeretli veya mazeretsiz vazgeçebilir? Son anda vazgeçen öğrenciye her hangi bir yaptırım uygulanabilecek mi? Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programından faydalanamaz.
Değişim Organizasyonu hibesi gönderilen öğrenci sayısına göre mi belirlenecek? Evet. Bunlar dikkate alınacaktır.
Farabi Değişim Programına Türkî Cumhuriyetlerin de dâhil edilmesi düşünülüyor mu? İlerde dâhil edilebilir.
Hesap açtıracağımız bankanın Ziraat Bankası olması zorunlu mudur? Üniversitemizde İş Bankası var. Bu banka ile çalışabilir miyiz? Kamu bankası olması zorunlu.
Eğer gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler mi? Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.
Öğrenciler için hibeler nasıl ve ne zaman ödenecek? Aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından.
Gidilen üniversitelerin öğrencilere yurt, barınak, vb. sağlama konusunda mükellefiyetleri var mıdır? Hayır, fakat üniversitelere bu konularda yardımcı olunması tavsiye edilmiştir.
Yönetmelikte öğrencilere normal bursun 1,5 katı burs verilir diyor. Bu normal burs veya krediden ayrımı yoksa onunla beraber mi 1,5 katı olmaktadır? Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği 1,5 katı burs, alınmakta olan burslara ek olarak ödenecektir.
Mevzuatta birinci sınıfta okuyanlar başvuramaz deniliyor, 2. sınıf için 1. sınıfın ikinci yarısında başvuru yapabilirler mi? Evet.
Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Başvurular öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvuruda hangi evrakların teslim edilmesi gerekmektedir? Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir.
Hangi üniversitelere gidilebilir? Öğrenci kendi üniversitelerinin protokol imzalamış olduğu herhangi bir üniversiteye gidebilirler.
Daha önce Erasmus programından faydalananlar da Farabi programından faydalanabilirler mi? Evet.
Okulu uzatmış olan öğrenciler programdan yararlanabilirler mi? Evet. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.
Farabi Değişim Programı kapsamında değişim yapmak için önlisans ve lisansüstü programların alan kodlarını nerden bulabiliriz? Alan kodları her kademe için geçerlidir.
Öğrenci sayısını kim belirler? Bu sayılar bölümler tarafından belirlenerek (herhangi bir üst sınır yoktur), Fakülte/Enstitü/Yüksekokul yönetim kurulunun onayından sonra Farabi Değişim Programı Kurum Ofisine bildirilir. Üniversite Senatosundan geçtikten sonra Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa sayılarda değişiklik yine Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.
Öğrenci kontenjanı hangi kriterlere göre belirlenir? Değişim için öngöreceğiniz öğrenci ve öğretim üyesi sayısını, kendi bölüm öğrencilerinizin eğitim kalitesinde aksaklığa yol açmayacak ve fiziki koşullarınıza uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz.
Öğrenci kabulünde hangi kriterler geçerli olacaktır? Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesindeki koşulları sağlamalıdırlar.
Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda öğrenci ne yapabilir? Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler.
Tıpta Uzmanlık eğitimi alan Asistanlar öğrencilik hakları çerçevesinde bu programdan yararlanabilir mi? Yararlanamazlar.
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri olan Araştırma Görevlileri, Uzman ve Öğretim Görevlileri Farabi Değişim Programından faydalanabilirler mi? Yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli program kapsamında öğrencilik haklarından yararlanabilirler.
Farklı Fakültelere de geçiş oluyor mu protokol yapıldığı taktirde? Bölümlerin eş değerliliği olduğu taktirde olabilir.
İkinci Öğretimden Birinci Öğretime başvuru nasıl olacak? İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı taktirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir. Diğer taraftan ikinci öğretimde ders vermek için başka bir üniversiteye giden öğretim üyesinin alacağı ek ders ücreti birinci öğretim rakamlarıyla aynı olacaktır.
Şu anda Farabi öğrencisiyim ve burs alıyorum. Burssuz olarak bir sonraki sene de programdan faydalanabilir miyim? Bir öğrenci bir eğitim-öğretim kademesinde (kademeden kastedilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sadece bir kere Farabi Değişim Programından yararlanmaktadır.
Burssuz olarak daha sonra tekrar yararlanabilir miyim? İkinci kez yararlanılamaz. Burssuz olarak yararlanma, yönetmeliğimizin 25. maddesinde açıkca yer almaktadır. Ödeneğin yetersiz kalması durumunda, üniversitelerin yeterli kontenjanları bulunduğu taktirde burssuz olarak öğrenci kabul edebilirler.
Gittiğim üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir miyim? Farabi Değişim Programı kapsamında gittiğiniz üniversitenin yaz okulundan faydalanamazsınız.
Geçme notum gittiğim üniversiteninki mi olacak yoksa kendi üniversitemin notu mu dikkate alınacak? Farabi Değişim Programı öğrencilerinin ders geçme notunun denkleştirilmesinde söz konusu program çerçevesinde Farabi öğrencisi olarak öğrenim gördükleri üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren "öğrenim protokolü" ile bilgilendirilir.
Bir kaç dersten kalarak üniversiteme döndüğümde kalan yüzde otuzluk burs tutarı alabilecek miyim? Üniversiteniz koordinatörlüğü Mali Esas ve Usuller in 8.maddesine göre işlem yaparak saklı kalan burs tutarını hesaplayarak ödeme yapacaktır.