İç Denetim

Farabi Koordinatörlüğü İç Denetim

Belgeler
Anket Sonuç Raporu
Farabi Anket
Bölümlere Göre Anlaşmalar
İş Akış Şeması
İş Akış Süreci
Gelen Öğrenci İş Akış Şeması
Giden Öğrenci İş Akış Şeması
İkili Anlaşmalar İş Akış Şeması
Organizasyon Şeması
Risk Değerlendirme
Sunum
Kurum Koordinatörü Görev Tanımı
Ofis Sorumlusu Görev Tanımı
Ofis Asistanı Görev Tanımı

El Kitabı

Farabi Değişim Programı Hakkında Her Şey!