Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.

Farabi; Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Erasmus ile benzerlik gösteren Farabi, ulusal sınırlar içinde yer alan yüksek öğretim kurumları arasındaki değişimi hedeflemektedir. Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir. (Ancak programın öğretim üyesi değişikliği uygulaması, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren belirsiz bir tarihe kadar durdurulmuştur.)

Ön lisans ve lisans öğrencileri, hazırlık sınıfı ve 1. sınıfta Farabi değişiminden yararlanamazlar. 1. sınıf öğrencileri, 2. dönemlerinde sonraki öğretim yılı için başvuru yapabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar. Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler. Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2,0/4, yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.

Bu değişim programının amacı, sadece yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin öğreniminin bir bölümünü başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini sağlamak değildir. Programın asıl amacı, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini çeşitlendirerek zenginleştirmek, farklı sosyal ve kültürel ortamların tecrübesine imkân tanımak ve öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktır.

KOÜ Farabi Koordinatörlüğü

Farabi Değişim Programı bölüm koordinatörlerinin listesine ulaşmak için tıklayın.

Sema Orsoy

Dr. Öğr. Üyesi/Koordinatör semaorsoy@kocaeli.edu.tr

Hüseyin Doğan

Ofis Sorumlusu huseyin.dogan@kocaeli.edu.tr

El Kitabı

Farabi Değişim Programı Hakkında Her Şey!